1 Haziran 2011 Çarşamba

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ZİRAAT FAKÜLTESİ Bu site, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi'nin, 
ÖSYM üniversite giriş sınavlarındaki (ÖSS, YGS, LYS vs) aday öğrencilere, üniversite/fakülte/bölüm/pogram tercih aşamasında, tanıtımı ve ayrıca Farabi Yurt İçi Öğrenci Dolaşımı Programına katılacak öğrencilere tanıtımı amacı ile hazırlanmıştır. 
Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, Dünya nüfusuna koşut olarak beslenme gereksinimlerinin artışı, üretim kaynaklarının en önemlisi olan TOPRAK kaynağının sınırlı olması nedeni ile,
YAKIN GELECEĞİN EN ÖNEMLİ KONUSU TARIMDIR.  
Siz değerli öğrencilerimizi, Tarım sektörüne üstün nitelikli tarımcılar yetiştirmeyi hedefleyen fakültemizde görmek dileği ile başarılar diliyoruz. . . 
( Fotoğraflar : Prof.Dr. Ercan EFE )
( resmi web adresi :  http://ziraat.ksu.edu.tr/ )
ÜNİVERSİTEMİZ

 Kazma Bağları’ndan KSÜ, Sır Baraj Gölü, sağ uçta Ceyhan Nehri girişi ve Kayseri yolu

ZİRAAT FAKÜLTESİ
 
Bodur armut bahçesinden Ziraat Fakültesi ve KSÜ, baharda

Bodur armut bahçesinden Ziraat Fakültesi ve KSÜ, yaz başlangıcında

Bodur kiraz bahçesinden Ziraat Fakültesi ve KSÜ, baharda

Kiraz çiçekleri arasından Ziraat Fakültesi

 Erik, nar, üzümsü meyveler bahçeleri: Biyosistem Mühendisliği Bl seraları


Bodur elma, armut, kiraz bahçeleri Kiraz bahçelerinden Ziraat Fakültesi
Öğrenci İşleri Binasından Ziraat Fakültesi, arka planda Sır Baraj Gölü

Erguvan çiçekleri ve Ziraat Fakültesi, Meyve Bahçelerinden

Ziraat Fakültesi Batı yakası blokları, arka planda KMaraş ve Ahır Dağı

İİBF Binasından Ziraat Fakültesi, beyaz binalar ÜSKİM ve Orman Fakültesi
 Fakültemiz Yolunda Oya Çiçekleri

Erguvanlar Arasından Meyve Bahçeleri


Tarihçe

Fakültemiz, 1989 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Gaziantep Kampüsü’ne bağlı olarak kurulmuştur.  Bu süre içerisinde yalnızca Tarla Bitkileri Bölümü’ne öğrenci alarak eğitim ve öğretimini sürdürmüştür.  Daha sonra 1992 yılında kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1994 yılında Zootekni Bölümü’ne ve daha sonra Bahçe Bitkiler ve Bitki Koruma Bölümlerine öğrenci almıştır. Bugün, 9 tane bölüm ile lisans, yüksek lisans, doktora düzeyindeeğitim-
öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.

Yerleşim
KSÜ, Kahramanmaraş’ın 12 km Batı yakasında, Sır Barajı gölüne hakim bir tepe üzerine kurulmuştur. Uydu görüntüsünde Ziraat Fakültesi (1), modern, bodur meyve bahçeleri (2), cam seralar (3) ve HAYMER yem bitkileri ekim alanları ile bitkisel üretim alanları (4) kırmızı ile işaretlenmiştir. 

HAYMER (Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi), SEKAMER (Prof.Dr. Nurettin KAŞKA Sert Kabuklu Meyveler Üretim, uygulama ve Araştırma Merkezi) Kahramanmaraş’ın 17 km Doğu tarafında yer almaktadır.

a- Beyaz ve siyah hindi kümesleri, b- yem değirmeni, yem deposu, küçükbaş (koyun, keçi) araştırma bölmeleri, c- süt sığırcılığı tesisleri (ahırlar, padoklar, sağım ünitesi, soğutma tankı odası vb), d- kesim evi, e- tavuk, bıldırcın, keklik, sülün, süs tavukları kümes ve kafesleri, f- işçi evleri, bürolar, kuluçka evi, g- staj tesisleri,  h- yumurta tavukları kümesi 2, i-k- mera alanları.
1- Giriş kapısı, 2- badem bahçesi 1,  3- badem bahçesi 2, 4- kiraz bahçesi, 5- nar bahçesi, 6-7- elma, şeftali, kayısı vd, 8- erik bahçesi, 9- ceviz bahçesi 1, 10- Antep fıstığı bahçesi, 11- zeytin bahçesi, 12- ceviz bahçesi 2, 13- ceviz fidanı üretimi seraları.   

Akademik Kadro  
                                   
Kadro durumu bir fakültenin kendi kendine yeterliliği ve üretilen hizmetlerin kalitesi bakımında önemli göstergelerdendir.
Fakültemizde toplam 99 akademik personel vardır. Bunlardan 73’üÖğretim Üyesidir.  (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent). Ayrıca akademik çalışmalara yardımcı olmak üzere görev yapan 1 Öğretim Görevlisi  ile 25 Araştırma Görevlisi vardır. İdari personel sayısı 21 adet olup, araştırma ve uygulama alanlarında hizmet veren 1 Ziraat Mühendisi, 1 Ziraat Yüksek Mühendisi, 1 Veteriner Hekim ve 1 uzman da bulunmaktadır.
Her alanda bizzat konu uzmanları ile eğitim-öğretim hizmetleri yürütülmektedir. Lisans üstü eğitimini yurt dışında tamamlamış öğretim üyesi sayısı 26’dır.


İdari Kadro
Fakülte Sekreteri’nin idari yönetiminde 2 şef, 2 Ziraat Mühendisi, 1 Veteriner Hekim, 1 Tekniker, 1 şöför ile bölüm sekreterlikleri, yazı işleri, tahakkuk, ambar vb hizmetleri yürütmek üzere 13 memurumuz fakültemizin idari hizmetlerini yürütmektedir. Toplam idari personel sayımız 20 adettir.
 
Amfiler, Derslikler (Akıllı Sınıflar) :
Üçer katlı iki blokta 27 adet derslik, 1 büyük amfi (210 kişilik), 2 küçük amfi (100er kişilik)   vardır. Amfiler kongre ve sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel toplantılar; belgesel, sinema filmleri gösterileri, müzik, konser, tiyatro etkinlikleri için ses ve ışık sistemleri ile donatılmıştır. Büyük amfide eşanlı (simultane) tercüme altyapısı oluşturulmuştur.  Bütün derslikler akıllı sınıf olarak tasarlanmıştır. Öğretim elemanı; özel tasarlanmış kürsüdeki bilgisayara her türlü görsel, işitsel ders materyalini flaş belleğinden aktarıp projeksiyon cihazı ile perdeye yansıtarak dersini işlemektedir.  
Bilgisayar Sınıfları
Fakültemizde bulunan bilgisayar sınıflarında Enformatik dersleri yanında bilgisayar destekli teknik resim, istatistiksel yazılımlar, Autocad gibi dersler yürütülmektedir.  

 
Fakültemiz Öğrenci Kantini

 Fakültemiz Öğrenci Okuma Salonu 1


 Fakültemiz Öğrenci Okuma Salonu 2Duyuru Sistemi
Fakültenin bütün girişlerinde bulunan dijital duyuru sistemi ile öğrencilerimiz ve çalışanlarımız bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerden haberdar olmaktadırlar.
 

Atölyeler :
Tarım makineleri atölyesi, tarımsal inşaat ve sulama atölyesi, Toprak hazırlama atölyesi, tarla bitkileri atölyesi, çırçır atölyesi, tohum odası,
 
Laboratuvarlar
Engelsiz Fakülte
Fakültemiz inşaası sırasında engelli öğrencilerimizin hakları düşünülerek katlar arasında merdivensiz rampalar yapılmıştır. Çift amaçlı olarak düşündüğümüz ve yerleştirdiğimiz F1 Laboratuvar blokundaki yük asansörü ile istenen kata çıkılarak o katta bütün bloklar (derslikler, öğretim elemanları ve laboratuvar blokları) arasında dolaşım engelsiz olarak sürdürülebilecektir.  
Seralar
Fakültemizde DPT projesi ile 4.5 da cam sera, KSÜ Altyapı Projeleri ile Biyosistem Mühendisliği araştırmaları için 3 adet plastik sera, ceviz fidanı üretimi için 2 adet plastik sera yapılmıştır.

Cam seralar (Bahçe, Tarla, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği Bölümleri için)


Biyosistem Mühendisliği araştırmaları plastik seraları;

 üzümsüler, erik ve nar bahçeleri bitişiğinde yer alan bu seralarda iç mekan iklim bilgilerini saniye saniye kaydeden veri toplayıcıları vardır, 3 farklı iklimlendirme  sistemi kurulmuştur, sera şartları ile üretim arasındaki ilişkilerin araştırmaları yapılmaktadır.

Bahçe Bitkileri Bölümü, SEKAMER, ceviz fidanı üretimi plastik seraları


Staj Tesisleri :
Öğrencilerimiz yaz stajı ve yıl içi uygulamalarda dinlenme ve yemek saatlerinde fakültemize ait staj tesislerinden yararlanmaktadırlar. Tesis mutfak, dinlenme salonu, yatakhane, küçük bir ders/seminer salonu, satranç, masa tenisi, müzik dinleme olanakları ile donatılmıştır.  
 
Birinci Sınıflara Hoş Geldiniz ve Tanıtım Günü


Avşar Yerleşkesi HAYMER Yem Bitkileri ve Bitkisel Üretim Alanları
 

 
HADYEK
Hayvanlarla yapılan denemeler; Bakanlık onaylı ve ilgili mevzuatla belirtilen bütün şartları yerine getirmiş olan HADYEK (KSÜ Ziraat Fakültesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu) tarafından denetlenmekte, hayvan hakları bakımından deney öncesi bu kuruldan izinler alınmaktadır. Gerçekten bilime hizmet edecek nitelikteki araştırmalar için deney izni verilmekte, deneyler sırasında acı çekmeyi önleyecek yöntemlerin kullanımı, barınma şartlarının hijyenivb konularda önlemler alınması sağlanmaktadır.
Bilime hizmet eden koyunlarımız. . . Bilimsel ve Teknik Geziler
Fakültemizin otobüsü ile öğrencilerimiz tarım fuarlarına, tarımsal işletmelere, teknik gezilere çıkmaktadırlar. Yakıt fakültemiz tarafından karşılanmaktadır. Uzun süreli gezilerde çeşitli kamu kurumlarının konuk evlerinde yer ayarlanarak çok küçük masraflar ile öğrencilerimiz bilgi ve görgülerini arttırma olanağı bulmaktadır. Aşağıda en son Aydın'daki Zootekni Öğrenci Kongresi'ne katılan, sunumlarda derece alan ve Pamukkale, Ege sahilleri (Marmaris, Kuşadası, Köyceğiz), Antalya, İztuzu sahili, Konya, Meke Gölü  güzergahından gezerek dönen öğrencilerimizin bazı hatıra resimleri vardır. Fakülte Bütçemizden Bilimsel Etkinlikler İçin Görevlendirmeler :
Genelde üniversitelerde bu görevlendirmeler için Araştırma Fonu kaynakları kullanılmaktadır. Fakülte bütçesinden sadece yöneticiler için sınırlı sayıda görevlendirme söz konusudur. Fakülte katma bütçesinden bilimsel etkinlikler için tüm gereksinimleri karşılayabilecek ödenek pek örneği olmayan bir uygulamadır ve fakültemizde tüm öğretim elemanlarımız bundan yararlanmaktadır.
2009 yılı Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirme sayısı 109 adet olup, yolluk-gündelik için47.796 TL, toplantı katılım ücreti için 7.495 TL olmak üzere toplam 55.291TL ödeme yapılmıştır.
2010 yılı Yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirme sayısı 72 adet olup, yolluk-gündelik için 33.763 TL, toplantı katılım ücreti için 4.887TL olmak üzere toplam 38.650TL ödeme yapılmıştır.

ERASMUS Anlaşmaları
Fakültemizle  ERASMUSanlaşması olan pek çok AB ülkesi üniversitesi vardır. Başarılı ve yeterli İngilizce bilen öğrencilerimiz, masrafları Ulusal Ofis’ten karşılanmak üzere bir dönem boyunca yurt dışındaki bu üniversitelerden birisinde ders almaktadırlar. Bir çok öğrencimiz, gittikleri üniversitede ayarlayarak yaz stajlarını da yurt dışında yaparak dönmüşlerdir. Aşağıdaki üniversiteler ile fakültemizin ERASMUS anlaşmaları vardır :
Harper Adams (İngiltere)
Universitat De Lleida (İspanya)
UniversitaDegliStudiDi Bari (İtalya)
UniversitaDegliStudiDiTeramo (İtalya)
UniversitaDegliStudiDiFirenze (İtalya)
University of Pannonia (Macaristan)
SzkolaGlownaGaspodartswaWiejskiego (Polonya)
Technical University of Koszalin (Polonya)

Ayrıca ERASMUS dışında yer alan uzak ülkelerden üniversiteler ile de anlaşmalarımız vardır. Bunlar;
SUNY (New York StateUniversities)
KingMongkut’sUniversity of Technology (Thonbury, Thailand)

Öğrenci Sosyal Etkinliklerini Teşvik
Öğrencilerimizi sosyal etkinliklere teşvik etmek için ayrı oda ve bilgisayar verilmektedir. Bu amaçla halen Ziraat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği odası, Spor Odası, Zooder46 (Kahramanmaraş Zootekni Derneği), Zimed (Ziraat Yüksek Öğretim Mezun ve Mensupları Derneği), KSÜ Ziraat Topluluğu odaları vardır. Spor malzemeleri, etkinlik pankartları, afişleri, davetiyeleri baskısı vb konularda fakültemizden destek sağlanmaktadır. 

Ziraat Fakültesi, Tarım Ürünleri Satış Merkezi
Fakültemiz tarafından üretilen süt, tavuk ve bıldırcın yumurtası, hindi, tavuk ve bıldırcın eti, dana eti, kiraz, elma, armut, ceviz, badem, antep fıstığı, böğürtlen, ahududu,  kayısı, nektarin vb ürünler üniversitemiz personeline satış merkezimizden sunulmaktadır. Yakın gelecekte paketlenmiş ayran, tereyağı, yoğurt gibi ürünlerin de satışa sunulması planlanmaktadır.


 
Ziraat/Gıda Mühendisi Mezunlarımız Törende
10 Ocak Kutlamaları
Tarımcıların bayramıdır. Bu kutlamalarda ayrıca; aşama yapan akademisyenlere, derece alan öğrencilere başarı belgeleri, onur belgeleri, ödüller verilmektedir. 
Fakültemiz Baskı Ünitesi
Bilimsel veya tanıtım broşürleri, afişler, davetiyeler gibi baskı işleri fakültemiz bünyesinde oluşturulan dijital baskı sistemleri ile basılabilmekte, ciltlenebilmektedir.  Sempozyum, Kongre vb bilimsel toplantılarda sunulan posterleer fakültemiz olanakları ile basılmaktadır.

 Poster baskı cihazı


Baraj Gölleri ve Su Ürünleri
Fakültemiz Su Ürünleri Bölümü kafes balıkçılığı üretim tesileri Menzelet Baraj Gölü üzerine kurulmuştur. Ayrıca fakültemize ait araştırma teknesi ve zodyak bot  ile Menzelet, Sır, Berke Baraj Gölleri’nde balık populasyon dinamikleri, ekosistem, çevre kirliliği araştırması gibi çalışmalar yapılmaktadır.   


 
Sosyal Salon
Öğle aralarında veya 17.00’den sonra fakültemiz çalışanlarının birbirleri ile buluştuğu, çay içip söyleşide bulunduğu, satranç oynadığı bu çok amaçlı salon aynı zamanda yabancı konukları ağırlamak için de kullanılmaktadır. Spor
Her yıl bahar şenlikleri nedeni ile düzenlenen fakülteler ve meslek/yüksek okullar takımları arasındaki yarışlarda Ziraat Fakültesi takımları önemli başarılar elde etmektedirler. İki kez basketbol birinciliği, masa tenisi, yüzme birincilikleri olmak üzere voleybol (erkekler ve bayanlar), fotbol takımları da ikinciliğe kadar yükselen  çeşitli dereceler almışlardır. Takımlar fakültemiz öğretim elemanları danışmanlığında hazırlıklarını sürdürmektedirler. Derece alanlara ayrıca Ziraat Fakültesi olarak dekanlığımızdan kupa, başarı belgeleri ve derece alan almayan tüm takımlara ve üyelerine de katılım belgeleri verilmektedir.

Üniversitemizde ve fakültemizden gece manzaraları Uygulamalar, Staj Çalışmaları Tarım Alet ve Makine Parkı

Çiftçi Günü
Hayvansal Üretim / HAYMER